Numerologie

Karmická numerologie je aplikovaná numerologie, která zohledňuje karmickou zátěž jedince, či celé rodiny. Uplatněním numerologických výpočtů z data narození jedince případně jeho předků dovede určit karmické zatížení a následně stanovit způsob a vhodné období pro řešení problémů z toho plynoucích.

Karmická zatěž se v našem životě projevuje v podobě různě těžkých obtíží, které nás v průběhu života potkávají. Může jít například o častá zranění nebo nehody, opakující se těžkosti v partnerských vztazích, těžkosti v zaměstnání. Dále se projevuje ve sklonech k závislostem, ve sklonech k páchání násilností, ale také v touze po moci a ve snaze ovládnout druhé.

Naši Karmu si většinou vytváříme v minulých životech dle Zákona příčiny a následku, kdy stopa každého našeho skutku zůstává zachována a následně vyvolává patřičnou odezvu, zpravidla v příštím životě. Karmu si ale nemusíme vždy vytvářet sami, můžeme ji “zdědit” a tak my sami můžeme doplácet na činy našich předků. Tím dochází k onomu známému rčení “Osudy v rodinách se opakují”.

Problémy plynoucí z našeho karmického zatížení se budou opakovat tak dlouho, dokud my sami nepochopíme příčinu a svým přičiněním nezměníme své hodnoty, svůj postoj, své činění, tak abychom žili ve vnitřní harmonii a eliminovali negativní emoce.

Karmická numerologie nás dovede k ujasnění těchto souvislostí, objasní příčiny dění v nás a v našem okolí a navrhne řešení ve způsobu a čase (co a kdy činit či nečinit), které nás dovede k vnitřnímu souladu a harmonii soužití s okolím.

Všechna práva vyhrazena | Huspeka.net  | Vytvořil: Vladimír Hurta - Tvorba webových stránek